top of page

Rotavdraget 2023 / 2024

Med oss har du som konsument möjlighet att nyttja ROT-avdraget vid byggnationer och renovering

Så här fungerar ROT-avdraget i korta drag :
 

1. Konsumenten beställer en tjänst av hantverkaren eller fackmannen.

2. Företaget lämnar en offert där materialkostnad, arbetskostnad och eventuell resekostnad är specificerade.

3. Arbetskostnaden är den del som täcks av ROT-avdraget, och i och med ROT-avdraget halveras upp till 30 000:- för arbetskostnden..

4. När arbetet är utfört drar företaget av ROT-avdraget direkt på fakturan.

5. Du som konsument måste dock se till att du tjänat in så mycket skatt under året att det täcker det belopp du vill göra ROT-avdrag för.

 

För mer information kontakta oss via mail/telefon eller gå in på följande länkar.

                                                             Tjänster med rätt till rot-avdrag


GOLVLÄGGNING
Renovering eller läggning av nytt golv ger rätt till skattereduktion

BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

FÖNSTERBYTE
Arbetskostnad för att byta dina gamla fönster mot nya ger rätt till skattereduktion

KÖKSRENOVERING
Byte eller reovering av ditt kök ger rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR
Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TAK - SMÅHUS
Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag.

TAKPANNOR
Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

TILLÄGGSISOLERING
Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

Källa: Skatteverket

bottom of page