Fönster & Dörrbyte.

klicka på bild för mer info.
Vi är anslutna till Sveriges ledande fönsterbytare
Mockfjärds Fönster AB. 

 
Att vi är anslutna till Mockfjärds Fönster innebär att vi monterar eller säljer inga andra fönster är deras, däremot kan vi vara er behjälpliga med förmedling av kontakt med en lokal säljare, 

Skicka oss ett mail så berättar vi mer. 

Fönster tillhör de mest utsatta partierna i en byggnad, Låt oss vara med att välja dina fönster inför montage & likaså dörrar.

Mer info ang fönster och dörrar


Energi — Genom att välja moderna, energieffektiva fönster får du en väsentligt lägre energiförbrukning och därmed rejält minskade driftskostnader. Ett minskat värmeutsläpp genom fönster innebär även ett minskat koldioxidutsläpp. På så sätt gör du också en aktiv insatts för miljön samtidigt som du sparar pengar (vid låga U-värden kan kondens uppkomma, detta är ett tecken på fönstrets goda isoleringsförmåga).

U-värde — Hur mycket värme fönstren släpper igenom mäts med det så kallade U-värdet. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolering och desto lägre elräkning.Skalet i din bostad – väggar, golv och tak, släpper ifrån sig energi som du betalar för. Bilden nedan illustrerar på ett ungefär hur stor andel av energin de olika ytorna släpper iväg.

Om du funderar på hur du kan investera energismart, är det viktigt att först ta reda på vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska energiförlusterna i just ditt hus. Det första du bör se över är fönstren, som brukar stå för den största energiförlusten. Därefter bör du ta en titt på tak och vind.

*Bildkälla: Energimyndigheten
*Bildkälla: Energimyndigheten


När du ska välja fönster finns det många alternativ att välja mellan. Här ser du de vanligaste fönstertyperna och vilken funktion de har.


Inåtgående fönster

Passar bra i moderna hus, på högre våningsplan eller andra ställen där det är svårt att nå utsidan. Ett inåtgående fönster gör det lätt att ta hand om utsidan på insidan när det är dags att putsa eller måla. Tänk bara på att du behöver flytta sakerna på fönsterbrädan varje gång du ska öppna fönstret.

Utåtgående fönster

Passar bra i klassiska hus eller på ställen där man kan nå fönstret från utsidan. Ett utåtgående fönster gör det lätt att vädra och öppna upp, tänk på att montera barnsäkerhetsbeslag för att göra det säkert.

Vridfönster

Kombinerar fördelarna med inåtgående och utåtgående fönster. Ett vridfönster är lätt att öppna för vädring eller vända 180 grader när du ska putsa utsidan. Fönstret har kraftiga beslag och extra styrtapp som försvårar inbrott. Öppningsspärr ingår i alla våra vridfönster för att ge dig största möjliga säkerhet.

Sideswing-fönster

Kombinerar fördelarna med inåtgående och utåtgående fönster precis som vridfönster. Sideswing-fönstret öppnas vertikalt runt sin egen axel, vilket gör det lätt att putsa fönstret inifrån. Fönstret har kraftiga beslag och extra styrtapp som försvårar inbrott. Öppningsspärr ingår i våra Sideswing fönster för att ge dig största möjliga säkerhet.

Karmfasta fönster

Sitter fast i karmen och kan inte öppnas. Karmfasta fönster är tätare och säkrare än öppningsbara. Eftersom karmfasta fönster kostar mindre än öppningsbara kan du använda mer glas och låta det bli en del av din fasad. Det enda du behöver tänka på är att du ska kunna komma åt fönstrens utsida när du ska putsa eller måla.
        
Högerhängt eller vänsterhängt

Anger vilken sida gångjärnen sitter på och avgör om fönstret är höger- eller vänsterhängt. Kolla gärna en extra gång med din återförsäljare så att beställningen blir rätt och att dina nya fönster verkligen öppnas åt det håll du har tänkt dig. Det sparar dig de onödiga kostnader som tillkommer för att justera felet i efterhand. Tänk på att inåtgående fönster ses gångjärnssidan inifrån och på utåtgående fönster ses gångjärnssidan utifrån.

Vad vill du ha för glas?

När du väljer fönster, väljer du också glastyp och antal glas. Beteckningarna anger hur fönstren är uppbyggda:

3-glasfönster består av 3 glas som sitter i fönsterbågen. Glasen är tätt sammanfogade med en mellanliggande metallskena. Mellan glasen finns argongas som ger värmeisolering. Genom att bygga upp glasen i flera skikt blir fönstren både värme- och ljudisolerande.

2-glasfönster har 2 glas isolerruta i fönsterbågen. Glasen är tätt sammanfogade med en mellanliggande metallskena. Mellan glasen finns luft eller argongas som ger värmeisolering.

Kopplat 2+1 glas har två fönsterbågar. I innerbågen sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen sitter 1 enkelt glas. De två fönsterbågarna är kopplade vilket betyder att de sitter ihop men kan tas isär. Det gör att du kan sätta in spröjs eller persienner mellan glasen.

Kopplat 1+1 glas består av två fönsterbågar med varsitt enkelglas. De två fönsterbågarna är kopplade vilket betyder att de sitter ihop men kan tas isär. Det gör att du kan sätta in spröjs eller persienner mellan glasen.

 


Luft

Fönstertyper kan också benämnas med uttrycken 1-lufts-, 2-lufts- eller 3-luftsfönster. Siffrorna anger helt enkelt hur många öppningsbara delar ett fönster har. En öppningsbar del = 1 luft.